Codeclub UK

Manager:
Linda Sandvik/Clare Sutcliffe/Laura Kirsop
Elements:
  • El material didàctic que s'ofereix s'aborda la formació tècnica des de la creativitat.
  • El voluntariat és la base de la dinamització d'aquest projecte
S'aprofiten els recursos personals (professionals, pares, etc., amb voluntat de dedicació altruista) i les inversions realitzades en recursos (disponibles a les escoles i altres tipus de centres, com centres cívics, etc.) per ajudar, de manera gratuïta, a millorar els coneixements de programació dels nens i nenes. Oferint, a més, una alternativa interessant a aquells col · lectius que inverteixen el seu temps lliure en activitats poc adequades. Alhora se'ls ajuda a descobrir algunes de les possibilitats que ofereixen els recursos tecnològics. Complint, d'aquesta manera, una funció compensatòria de gran valor.
Goals:
Crear una xarxa mundial de clubs de codificació per a nens i nenes de 9 a 11 anys d’edat de qualsevol procedència, intentant compensar la falta d’accés a la tecnologia que puguin tenir per la seva procedència familiar i/o escolar.
La missió del codeclubcat.org és poder oferir a cada infant de Catalunya la possibilitat d'aprendre a programar ordinadors. Disposem d'una sèrie de materials didàctics que han estat pensats amb l'objectiu de que els nens puguin aprendre els fonaments de la programació a través de l'estimulació de la seva creativitat. Aquestes activitats es duen a terme en horari extra-escolar, en forma de "clubs de codi" o "codeclubs" i estan totalment organitzades i gestionades per voluntaris.
Description:
Context:
CodeClub.pro

Programa:
Code Club és una xarxa nacional de clubs gratuïts adreçats, per voluntaris, als nens de 9 a 11 anys. Ells hi poden assistir al finalizar l’horari escolar per aprender emprant el llenguatge computacional.
Els fundadors de Code Club creen projectes per a que els voluntaris puguin ajudar els nens a aprendre a codificar, a l'escola o en llocs no escolars, com les biblioteques. Els projectes que realitzen ensenyen als nens com programar mostrant-los-hi com fer jocs amb ordinador, animacions i llocs web. Els voluntaris van al local del club durant una hora a la setmana i treballen un projecte a la setmana amb cada grup de nens.Els nens aconsegueixen progressar i aprendre emprant la seva imaginació i fent projectes creatius. A cada nou curs, els nens van aprenent nous conceptes mentre utilitzen la seva imaginació per resoldre els reptes proposats a cada projecte. Durant els dos primers cursos, utilitzen el programari Scratch per introduir els conceptes més elementals de la programació. A partir d'aquí, durant el tercer curs s'introdueixen conceptes bàsics de la programació web amb HTML i CSS. Durant el quart curs s’amplien tots els conceptes anteriors a través d'un llenguatge de programació com Python, i així successivament.
La intenció del creadors dels Code Clubs és anar creant nous models de cursos i activitats.
Results:
Actualment hi ha 2554 clubs repartits per tot el món, principalment al Regne Unit. A Espanya hi ha 11 grups actius (2 d'ells a Catalunya).
Future:
Aspiren a crear un Code Club a cada escola del Regne Unit. A partir del mes de juliol de 2014, Code Club Pro lliurarà l'actualització contínua de coneixements (CPD) als mestres de primària. Les seves sessions tenen com a objectiu desmitificar el nou pla d'estudis implantat al Regne Unit, explicar el llenguatge i els conceptes clau i proporcionar materials útils per al seu ús dins i fora de l'aula. Es pretén que l'aprenentatge no sigui avorrit. Igual que en els Code Clubs, volen ajudar a aprendre "fent i divertint".
Axis:
#3 ÚS RESPONSABLE DE LA TECNOLOGIA
Line:
L10
Link:
http://codeclubworld.org/
Contact:
  • laura@codeclub.org.uk
  • hello@withassociates.com

LATEST TWEETS

..