CIUTATS INTEL·LIGENTS

La tendència actual de la població del segle XXI és la de concentrar-se en centres grans de població. Davant la necessitat actual de la societat de viure i conviure en espais comuns on puguem treballar, aprendre, gaudir i interactuar se’ns planteja el repte de poder donar resposta a totes aquestes necessitats en un mateix espai. Per aquesta raó és necessari replantejar el concepte de ciutat i la seva organització i buscar noves idees, conceptes i solucions als nous reptes. Aquestes ciutats són plataformes on les persones treballen i viuen.

Mostra més

En la societat del coneixement les ciutats són realment els motors de desenvolupament econòmic i social del món. És on les empreses creen i desenvolupen els serveis, els llocs estratègics de comunicacions i el lloc idoni per a la recerca de treballadors i talent.

Aquesta tendència de concentrar la població en ciutats o entorns urbans exigeix eficiència. La gestió dels recursos, juntament amb un desenvolupament sostenible, hauran de ser línies estratègiques d’aquest model de ciutat.

Les TIC (tecnologies de la informació i comunicació) poden vertebrar els processos de gestió d’aquests entorns urbans amb infraestructures , xarxes i plataformes, que permetin monitoritzar tots els processos i ajudar a la sostenibilitat i eficiència. Aquestes tecnologies es poden aplicar a qualsevol temàtica i camp, passant pels serveis bàsics, com aigua, llum, gas... al transport, tant públic com privat, així com la cultura, l’educació, la salut i, fins i tot, la ciutadania, per tal de fer una societat més participativa i democràtica.

 • El concepte de ciutat intel·ligent
 • L’eficiència i la sostenibilitat als entorns urbans
 • Models de ciutats intel·ligents
 • Àmbits i estratègies per caminar cap a les ciutats intel·ligents
 • Les TIC com a plataforma de les ciutats intel·ligents
 • Les ciutats intel·ligents en una societat més participativa i democràtica
GRUP INTERNACIONAL
 • Francesc Giralt i Prat
 • Helena Ricomà
 • Megan Groome
 • Ronda Zelezni-Green
GRUP NACIONAL
 • Albert Sangrà Morer
 • Vicente Guallart
 • Santiago J. Castellà Surribas
 • Jaume Trilla Bernet
RESPONSABLES URV
 • Mar Camacho Martí

Doctor en Filosofia i en Ciències Químiques. Distingit professor emèrit de la URV, coordinador del Protocol Societat City, investigador distingit de la Generalitat de Catalunya I investigador del Laboratori de Recerca BioCenit (URV).

Llicenciada, Ciències Polítiques i de l'Administració. Gerent d'Operacions i Administració de City Protocol Society.

Cap de l'Oficina de Relacions Institucionals Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.

Doctora en el Teachers College de la Universitat de Columbia en Educació en Ciències amb èmfasi a l'educació científica , la reforma urbana i la recerca de camp.

Directora Executiva d'Educació i Programes Públics de l'Acadèmia de Ciències de Nova York. Directora de Ciència i de la City, la porta d'accés del públic a l'Acadèmia de Ciències de Nova York.

Doctora en Filosofia per la Universitat de Londres. Experta en gènere, l'aprenentatge i mòbils, advoca per enfocaments participatius i sostenibles per a l'ús dels mòbils amb finalitats educatives

Doctor en Tecnologia Educativa, especialitzat en Organització i Tecnologia Educativa. Director de Metodologia de la UOC, conseller del Laboratori d’innovació educativa (Edu Lab).

Llicenciat en Arquitectura. Cap d'arquitectura de la ciutat de Barcelona (Ajuntament) i director general d'Hàbitat Urbà des de 2011. Fundador de Guallart Architects i de l'IAAC (Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya). Pioner de la interacció entre la natura, la tecnologia i l'arquitectura.

Doctor en Dret Internacional Públic. Professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Vicerector de Relacions Externes de la URV. Actualment presideix la Comissió de Política Lingüística de la Xarxa Vives d’Universitats.

Doctor en Educació i Societat. Professor de la Facultat d'Educació i membre de Recerca en Educació Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona. Autor de diverses publicacions i director de projectes de recerca sobre l'educació no formal i informal, l'animació sociocultural i d'oci.

Doctora en Tecnologia Educativa. Professora del Departament de Pedagogia de la URV. Forma part del grup de recerca ARGET (Applied Research Group in Education and Technology) i del Laboratori d’Aplicacions de la Tecnologia a l’Educació.

ÚLTIMES PIULADES

..