POLÍTIQUES EDUCATIVES

En l'actual societat del coneixement, caracteritzada pels seus processos constants de canvi i la integració de les TIC en qualsevol àmbit i activitat, es fa més necessari que mai que les institucions i els estats disposin d'unes línies o estratègies d'acció que permetin optimitzar els recursos i garantir uns resultats adequats de forma eficaç i eficient.

Mostra més

Si entenem l'educació com a un motor de canvi i de desenvolupament social, creiem que és imprescindible establir unes polítiques educatives basades en la recerca i la innovació a partir de la realitat social i educativa d'un context, de tal forma que permetin establir àmbits i línies d'acció a curt, mitjà i llarg termini.

El sistema educatiu, entès de forma global i integral, duu a terme una infinitat d'experiències i projectes per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge. Coneixem realment l'impacte d'aquests projectes? Interactuen tots els components del sistema de forma adequada i s’enfoquen cap als mateixos objectius? Estan les polítiques educatives basades en la realitat social del país? Quins criteris se segueixen per establir i desenvolupar aquestes polítiques? Estan alineades amb les d’altres països del nostre entorn europeu? Quins mecanismes s'han establert per garantir uns determinats nivells de qualitat?

Amb aquesta línia de treball es pretén reflexionar i debatre sobre aquests aspectes i d’altres, com la formació del professorat o la influència de les TIC en el sistema educatiu, amb la finalitat d'ajudar a establir polítiques educatives realistes i sostenibles, amb perspectives de futur i adaptades a una societat oberta i en permanent canvi.

 • Desenvolupament d’un país i educació
 • Investigació per a una millora en el procés E-A
 • Valor i impacte de la investigació en i sobre l‘educació
 • Els processos de garantia de la qualitat
GRUP INTERNACIONAL
 • Francesc Pedrò
 • Fernando Reimers
 • Axel Rivas
 • Jan Hylén
GRUP NACIONAL
 • Joaquín Gairín Sallán
 • Enric Roca i Casas
 • Miquel Martínez Martín
RESPONSABLES URV
 • Luis Marqués Molías

Doctor en Educació Comparativa per la UNED. Cap de Secció d'Assessorament en Polítiques Sectorials i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l'Educació.

Doctor en Educación per la Universidad de Harvard. Professor d'Educació Internacional i director d'Educació Global i de Política d'Educació Internacional de la Universitat de Harvard.

La seva recerca actual se centra en la innovació educativa i l'impacte de les polítiques d'educació, lideratge i desenvolupament professional docent en les competències d'alfabetització, la ciutadania i les habilitats i competències avançades.

Doctor en Ciències Socials. Professor adjunt a càrrec de Política Educativa a la Universitat Pedagògica de Buenos Aires.

Investigador principal del Programa d'Educació de CIPPEC (Centre d'Implementació de Polítiques Públiques per a l'Equitat i el Creixement).

Professor titular de Política Educativa en la UdeSA. Professor cotitular de Política Educativa Argentina en el Mestratge en Política Educativa de la UTDT. Professor d'Economia de l'Educació, FLACSO-Argentina

Doctor en Ciències Polítiques i de Comunicació. Consultor d’ Education Analytics. És especialista en anàlisi- estratègica a l'OCDE. Va ser director de Recerca de l'Agència Nacional per a l'Educació. Com a exconseller especial del ministre suec d'Escoles, va ser revisor de polítiques nacionals i regionals relacionades amb les TIC i de l'aprenentatge mòbil en particular.

Doctor en Pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Catedràtic de didàctica i organització escolar. Director del grup de recerca EDO (Equip de Desenvolupament Organitzacional http://edo.uab.cat). Actualment, dirigeix projectes sobre desenvolupament social i educatiu, desenvolupament organitzacional, processos de canvi educatiu, lideratge, avaluació de programes i institucions, TIC en formació i avaluació d’impacte.

Doctor en Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor titular del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social. Director del grup de recerca GOREAD (Grup d’observació i recerca educativa en atenció a la diversitat). Coordinador general d’Edu21, institució al servei de la millora de l’educació a Catalunya.

Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació. Catedràtic de Teoria de l’Educació i membre del grup de recerca en educació en valors i desenvolupament moral GREM de la Universitat de Barcelona.

Ha estat degà de la facultat de Pedagogia, director de l’ Institut de Ciències de l’Educació i vicerector de la Universitat de Barcelona. Ha estat codirector dels anuaris de la Fundació Jaume Bofill sobre l’Estat de l’educació a Catalunya 2011 i 2013 . Coordina el Programa de Millora i Innovació en la formació de mestres impulsat l’any 2013 pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

Doctor Educació Física per la Universitat de Saragossa (UNIZAR), Màster en Tecnologia Educativa i Gestió de Coneixement. Professor del Departament de Pedagogia de la URV de Tarragona, Campus Sescelades

ÚLTIMES PIULADES

..